Toggle Nav
Sis. ALV:n

Hevosen energiantarve

Heinän lisäksi syötettävillä rehuilla on neljä pääasiallista tehtävää. Niillä lisätään ruokintaan energiaa, valkuaista, vitamiineja ja kivennäis- ja hivenaineita. Täydennyksen tarve ja valitut raaka-aineet vaihtelevat riippuen hevosen iästä, kuntoluokasta, käytöstä, rodusta ja yksilöllisistä eroista. Yksinkertaisimmillaan ruokinta koostuu heinästä ja kivennäisestä, mutta hyvin usein muutakin täydennystä kaivataan. Mitä rehuja tarvitaan milloinkin ja miten ne vaikuttavat hevosen ruoansulatuselimistössä?

Energiaa viljasta

Energiatäydennystä kaivataan usein silloin, kun hevosta liikutetaan runsaasti, se kasvaa ja leikkii paljon, tiineyden loppuvaiheessa ja imetyksen aikana, kylmäpihatoissa tai jos hevosta on syytä lihottaa. Energiaa voidaan tuoda ruokavalioon monella eri tapaa. Tavallisin väkirehu hevosilla on kaura, mikä sisältää muiden viljojen tavoin reilusti tärkkelystä. Viljoista kaura on usein hevoselle parhaiten soveltuva väkirehu sen sisältämän valkuaisen ja rasvan takia. Isojyväinen, laadukas kaura sisältää noin 12,5 MJ/kg ka ja tärkkelystä 460 g/kg ka.

Viljojen runsaan tärkkelysmäärän takia joidenkin hevosten kohdalla kauraa halutaan vältellä. Hevosen ruoansulatuskanavassa tärkkelys hajotetaan ohutsuolessa, mutta jos kerta-annos on kovin suuri tai hajotus muista syistä puutteellista, ajautuu loput ruokinnan sisältämästä tärkkelyksestä paksusuoleen. Paksusuolessa tärkkelystä sulatetaan pääasiassa erityisesti tärkkelyksen sulatukseen suuntautuneiden bakteerien toimesta, jolloin sulatuksen lopputuotteena syntyy maitohappoa. Maitohappo happamoittaa suolistoa ja suosii näin ollen happamissa olosuhteissa viihtyvää bakteerikantaa syrjäyttäen hyvien, kuitua sulattavien bakteerien kantaa. Suuret kerta-annokset tärkkelystä voivatkin näin ollen aiheuttaa ruoansulatuskanavan häiriöitä.

Kuidut kuuluvat hiilihydraatteihin

Tärkkelyksen ja sokerin lisäksi myös kuidut kuuluvat hiilihydraatteihin, mutta niistä saatava energia vapautuu selvästi muita hiilihydraatteja hitaammin, eivätkä heilauta suoliston pH-tasapainoa. Yleensä kuitupitoiset rehut vaativat myös enemmän pureskelua, jolloin myös emäksistä sylkeä erittyy ruoansulatuskanavaan enemmän. Rehuista ja rehujen raaka-aineista melassileike on erinomainen sulavien kuitujen lähde. Se on hyvin sulavaa, joten hevonen saa suuren osan leikkeen sisältämästä energiasta hyödynnettyä, mutta samalla sulatus on tasaisen hidasta ja pitää yllä kuitua sulattavien bakteerien tarvitsemia elinolosuhteita. Norra-rehuissa raaka-ainevalinnoissa on suosittu hevosen ruoansulatuselimistölle hyvää tekeviä raaka-aineita. Erityisesti Norra Optimal -täydennysrehu hellii suolistoa melassileikkeen ja pellavapuristeen muodossa.

Rasvat

Rasvat ovat myös hyvä energianlähde hevosille, joiden energiantarpeen täyttäminen muilla tapaa vaatisi turhan korkeiden väkirehumäärien käyttämistä. Rasvat nimensäkin mukaan sisältävät reilusti enemmän rasvaa kuin kaura ja niiden energia on helposti hyväksikäytettävässä muodossa. Hevosten ruokinnassa käytettävät rasvat ovat kasvirasvoja, kuten rypsi- tai pellavaöljyä. Paitsi energiaa, öljyistä saadaan lisättyä myös kallisarvoisia, hyviä rasvahappoja hevosen ruokintaan. Öljyjen lisääminen ruokintaan tulee aloittaa pienillä annoksilla, kasvattaen määrää vähitellen tarpeen mukaiselle tasolle. Aktiivisesti kilpailevilla hevosilla rasvalisä on suositeltavaa ottaa käyttöön jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen kilpailukauden alkua, jolloin hevosen elimistöllä on aikaa sopeutua hyödyntämään rasvoja suorituksen aikaisena energianlähteenä. Paitsi puhtaina öljylisinä, rasvaa voidaan lisätä ruokintaan hallitusti myös valmiiden, väkirehujen kautta. Norra Sankari ja matalan tärkkelyksen Pikku-Sankari ovat täydennysrehuja, joissa rehujen sisältämästä energiasta osa tulee kasviöljyjen kautta.

 

Tutustu kotimaisiin Norra-täysrehuihin.