Toggle Nav
Sis. ALV:n

Talviruokinnan ABC, osa 2: Vitamiinit

Vitamiinit voidaan niiden liukoisuuden perusteella jaotella joko rasva- tai vesiliukoisiin vitamiineihin. Näistä talviajan ruokinnassa erityisesti rasvaliukoiset A-, D- ja E-vitamiinit on syytä huomioida hevosen ruokinnassa talvikauden aikana aina siihen saakka, että hevoselle voidaan tarjota joko laidunruohoa tai uuden kauden heinää. Tämä johtuu siitä, että karkearehut (A- ja E-vitamiinit) tai auringonvalo (D-vitamiini) ovat näiden vitamiinien pääasiallisia lähteitä hevoselle ja sisäruokintakauden ja pimeän vuodenajan aikana näiden vitamiinien saanti laskee merkittävästi. Myös K-vitamiini kuuluu rasvaliukoisiin vitamiineihin, mutta koska hevosen suolistomikrobisto tuottaa paksusuolessa K-vitamiinia, ei tätä vitamiinia terveelle hevoselle ole juuri tarvetta lisätä.

Kesän aikana hevonen pystyy jossain määrin varastoimaan elimistöönsä näitä vitamiineja, mutta kapasiteetti on rajallinen ja varastot on käytetty muutamien kuukausien aikana loppuun, mikäli vitamiineja ei rehuista saada.

Minkä verran ja milloin vitamiinilisäyksistä on syytä huolehtia?

Tarve vaihtelee runsaasti eri hevosyksilöiden välillä, mutta hyvänä yleissääntönä voi pitää A-, D- ja E-vitamiinien rutiininomaista lisäystä aina kevättalvesta alkukesään saakka. Mikäli hevosta ruokitaan täysrehuilla, voi lisäyksen tarve olla hyvinkin pieni, mutta mitä enemmän ruokinta perustuu karkearehuun ja viljaan tai tiivisteisiin, sitä suuremmalla syyllä näiden vitamiinien lisääminen ruokintaan on aiheellista.

Myös, kun käytössä on täysrehu tai erillinen vitamiinilisä, on syytä vilkaista näidenkin rehujen sisältämien vitamiinien pitoisuuksia. Kotimaisissa rehuissa pitoisuudet ovat yleensä meille sopivalla tasolla, verrattuna ulkomaisiin rehuihin. Tämä johtuu siitä, että maaperä ja siten karkearehun laatu ja toisaalta myös erilaiset vuodenajat ovat hyvin erilaisia meillä verrattuna moniin muihin maihin. Näin ollen ulkomaisten rehujen osalta tilanne voi olla se, että niissä vitamiinitäydennykset on suunniteltu sikäläisiin olosuhteisiin, eivätkä riitä paikkaamaan tarvetta Suomessa.

Kotimaisissa Norran rehusissa kaikissa täysrehuissa, kuten Norra Sankarissa ja Optimalissa on runsaasti myös rasvaliukoisia vitamiineja, joten riittävillä syöttömäärillä voidaan turvata hevosen kaikkien välttämättömien vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti laadukkaan valkuaisen ja energianlähteiden ohella.

Vitamiinit hupenevat heinistä talven aikana

Täysrehujakin käytettäessä ja erityisesti viljapohjaisella ruokinnalla on silti hyvin usein tarve lisätä rasvaliukoisten vitamiinien saantia noin helmikuusta eteenpäin. Tämä johtuu karkearehuissa eli kuiva- ja säilöheinässä tapahtuvasta varastointitappiosta koskien erityisesti A- ja E-vitamiineja, joiden pitoisuudet karkearehuissa laskevat huomattavan paljon. Koska D-vitamiinin tärkeimpänä lähteenä on auringonvalo, on selvää, ettei hevonen pysty tuottamaan ihollaan riittäviä D-vitamiinimääriä silloin, kun suuri osa vuorokaudesta vietetään sisällä tai ulkona loimitettuna, eikä Suomalaisessa ikuisen marraskuun talvessa aurinkokaan juuri paista. Helppo ratkaisu on lisätä ruokintaan maittava Norra ADE-vitamiini, joka on monista muista vitamiinilisistä poiketen pelletöidyssä muodossa. Näin ollen sen annostelu ja sekoittaminen muuhun ruokintaan on helppoa, eikä rehuannoksen maittavuus kärsi.

Voit lukea lisää näiden vitamiinien vaikutuksista, lähteistä ja tarpeesta aiemmasta kirjoituksesta täältä.


Katri Virtanen
hevosten ruokinnan asiantuntija, MMM