Toggle Nav
Sis. ALV:n

Hevosen valkuaistarve sisäruokintakaudella

Viime kesä oli Suomessa poikkeuksellisen kuuma ja kuiva. Kesän vaikutukset näkyvät myös tämän sisäruokintakauden karkearehujen määrässä ja laadussa. Paikoitellen saatiin runsaasti hyvälaatuista heinää, mutta joillain alueilla sato jäi tavanomaista pienemmäksi ja myös laatu saattaa poiketa normaalista. Riittävä ravintoaineiden saanti onkin turvattava kullekin hevoselle sopivalla väkirehuruokinnalla ja kivennäislisillä.

Alueelliset vaihtelut karkearehujen ravintoarvoissa, määrissä ja sulavuuksissa ovat suuria. Toisaalla valkuaista saattaa olla heinässä runsaastikin ja sokeria hyvin maltillisesti, mutta monin paikoin heinien valkuaisarvot ovat tavanomaista matalammat, kun taas sokeria saattaa olla runsaastikin. Karkeasti voidaan arvioida, että mitä kortisempaa heinä on, sitä vähemmän se sisältää valkuaista ja enemmän sokeria, mutta vasta analysoimalla karkearehu voidaan sen todellinen ravintoainesisältö selvittää.

Valkuainen ruokinnassa – miksi?

Valkuaisaineet eli proteiinit ovat hevoselle välttämättömiä ravintoaineita. Ne koostuvat useista aminohapoista, joista noin puolet kuuluvat ns. välttämättömiin aminohappoihin, joita hevosen on saatava ravinnostaan. Usein hevonen saa kaikki tarvitsemansa aminohapot rehuistaan, eikä tarvetta erillisille täydennyksille ole, mutta tavallisia ovat myös ne tilanteet, jolloin erillisen valkuaislisän sisällyttäminen ruokintaan on hyvin perusteltua.

Proteiineja on monenlaisia ja ne myös osallistuvat moniin jatkuviin reaktioihin, kuten aineenvaihduntaan ja hormonitoimintaan. Rakenneproteiinien tärkeimpiä tehtäviä on osallistua lihaskudoksen uusiutumiseen ja kasvuun, joten joillain hevosryhmillä kuten varsoilla, siitostammoilla ja kovaa treenaavilla kilpahevosilla valkuaisen tarve on kasvanut. Lisäksi toisinaan karkearehujen sisältämä sulavan raakavalkuaisen määrä on erittäin matala, jolloin erillinen valkuaistäydennys on erittäin suositeltavaa myös muiden hevosten kohdalla. Ajoittainen, liiallisen runsas aminohapporuokinta ei johda aminohappojen varastointiin, vaan hevonen poistaa ylimääräisen valkuaisen elimistöstään virtsan mukana ureana.

Ruoki sekä määrää että laatua

Riittävän valkuaisen määrä vaihtelee reilusti eri hevosryhmien välillä. Määrään vaikuttaa esimerkiksi ikä, koko ja käyttö. Varsoilla ja kantavilla tai imettävillä tammoilla valkuaisen tarve on suurinta. Pelkästään suuri määrä raakavalkuaista ei kuitenkaan takaa sitä, että hevosella on käytettävissään riittävästi erilaisia aminohappoja. Heinäanalyysistä raakavalkuaista tärkeämpi on sulavan raakavalkuaisen määrä, mikä kertoo sen valkuaisen osuuden, mikä todella on hevosen käytettävissä. Yksittäisistä aminohapoista lysiini on tavallisesti ensimmäinen proteiinisynteesiä rajoittava aminohappo. 

Taulukko1: Hevosten valkuais- ja energiasuositukset (Luke, ruokintasuositukset)

Väkirehuilla valkuaista

Väkirehutäydennyksillä voidaan melko helposti varmistaa riittävän ja laadukkaan valkuaisen määrä hevosen ravinnossa olipa käytössä sitten täysrehuruokinta tai erillinen valkuaistiiviste muun ruokinnan ohessa.

Norra Optimal on runsaasti sulavaa raakavalkuaista sisältävä täysrehu, missä on kuitenkin vain hyvin vähän sokeria ja tärkkelystä ja sen raaka-ainevalinnoissa on huomioitu erityisesti suoliston ja muun ruoansulatuskanavan terveys ja hyvinvointi. Mikäli ruokinta kaipaa vain pieniä energia- ja valkuaismääriä, mutta yhdestä säkistä halutaan tarjota hevoselle kaikki sen tarvitsemat ravintoaineet, on Norra Pikku Sankari hyvä valinta, kun taas hieman suurempaa energia- ja valkuaismäärää haettaessa vaihtoehto on Norra Sankari.

Mikäli hevosen tarvitsema energia, kivennäiset ja vitamiinit tulevat jo muusta ruokinnasta, voidaan puhtaasti valkuaisen määrää korottaa Norra Pure Proteinilla, mikä on rypsipohjainen valkuaistiiviste. Pure Protein eroaa muista valkuaistiivisteistä siinä, että tässä rehussa valkuaisen lähteenä ja pääraaka-aineena on soijaa ekologisempi rypsi. Rypsin valkuaispitoisuus on soijaa matalampi, mutta sen sisältämä sulavan raakavalkuaisen määrä ja monipuolinen aminohappokoostumus täyttävät myös suuremman valkuaisen tarpeen. Rypsin ohessa Pure Proteinissa on mukana aavistus melassileikettä ja melassia, joten rehu on erittäin maittavaa. Silti sokeri- ja tärkkelysmäärät ovat Pure Proteinissakin hyvin matalat.

Energia, valkuainen, kivennäiset ja vitamiinit ovat tärkeimmät ravintoaineryhmät hevosen ruokinnassa. Joissain tapauksissa myös ruokinnan sisältämän sokerin määrää on hyvä seurata, erityisesti jos karkearehun sokerit ovat syystä tai toisesta päässeet tavanomaista korkeammaksi tai jos kyseisellä hevosella on syytä rajoittaa ruokinnan nopeiden hiilihydraattien määrää. Oman hevosesi ruokinnan koostumukset ja tärkeimpien ravintoaineiden määrät voi laskea kätevästi esimerkiksi maksuttomalla Norra Menu -laskurilla.