Toggle Nav
Sis. ALV:n

VERKKOKAUPAN ”NORRA HORSE” YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

Voimassa toistaiseksi 12.6.2019 alkaen

1.Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan Lantmännen Agro Oy:n verkkokaupasta ”Norrahorse” tekemiin tilauksiin. Verkkokaupan käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä tilaus- ja toimitusehtoja, tietosuojaselostetta sekä käyttöehtoja.

Lantmännen Agro Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia ehtoja. Lantmännen Agro Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja tai toimii lain vastaisesti.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa toisin ole määrätty. Nämä ehdot eivät ole voimassa niiltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

2. Verkkokaupan ylläpitäjän yhteystiedot

Lantmännen Agro Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Puh.020 770 88 70
asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Verkkokauppa on auki 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Lantmännen Agro Oy pidättää oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi.

3. Asiakas

Asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen/toimitusosoitteen (ei postilokero-osoite), puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

Verkkokauppa ei myy tuotteita jälleenmyytäväksi. Jos olet jälleenmyyjä, ota yhteyttä verkkokaupan ylläpitäjään.

Verkkokauppa vastaa kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Lisätietoja tietosuojaselosteesta.

4. Tuotteet ja hinnat

Hinnat ovat euroissa ja ne sisältävät arvonlisäveron. Hinnat sisältävät myös kuljetuksen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. MInimitilausmäärä on kaksi tuotetta. Tilauksen maksettava summa määräytyy tilaushetken hinnan mukaan. Lantmännen Agro Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Lantmännen Agro Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

Lantmännen Agro Oy ei takaa, että sivuilla näkyviä tuotteita on saatavilla. Tilatut tuotteet vahvistetaan tilausvahvistuksessa.

Lantmännen Agro Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvän hintavirheen kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

5. Maksuehdot

Verkkomaksu

  • Verkkomaksulla maksat ostokset tilinsiirtona oman verkkopankkisi pankkitililtä.
  • Verkkomaksut käsitellään Nordea Connect -maksualustan kautta.
  • Tilauksen tekemisen jälkeen siirryt maksamaan tilauksen valitsemaasi verkkopankkiin. Maksupainikkeista valitaan pankki, jonka verkkopankkitunnuksilla ostos maksetaan. Verkkomaksussa pankki vastaa maksun välittämisestä ostajan tililtä myyjän tilille. Asiakkaan tiliä veloitetaan ostohetkellä.
  • Verkkomaksualustamme tukee seuraavia pankkeja: Nordea, Osuuspankki, S-Pankki, Ålandsbanken, Säästöpankki, POP Pankki ja Danske Bank.

Pankki- tai luottokorttimaksu

  • Korttimaksut käsitellään Nordea Connect -maksualustan kautta.
  • Asiakkaan tiliä veloitetaan ostohetkellä.
  • Maksu voidaan maksaa VISA:n tai Mastercardin myöntämällä pankki- tai luottokortilla. Kortin numero, henkilötunnus, CVC-koodi ja kortin voimassaoloaika on ilmoitettava.
  • Lantmännen Agro pidättää oikeuden tarkistaa kortin voimassaolon ja sen, että kortilla on riittävästi katetta ostoksen tekemiseen. Myös asiakkaan osoitetietojen oikeellisuus tarkistetaan. Lantmännen Agro voi kieltäytyä hyväksymästä maksua näiden tarkastusten jälkeen.

6. Toimitus ja toimitusajat

Lantmännen Agro Oy toimittaa verkkokaupasta ostetut tuotteet ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin (huom. ei kuitenkaan Ahvenanmaalle). Toimitusaika riippuu tilattujen tuotteiden saatavuudesta. Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika on 3-14 päivää. Pyhäpäivät saattavat vaikuttaa toimitusaikaan.

Lantmännen Agro Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingosta, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, on sekä Lantmännen Agro Oy:llä että asiakkaalla oikeus purkaa tilaukset ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

Tuotteet toimittaa Lantmännen Agron sopimusautoilija asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa toimitustiedot ovat oikein. Tarkemmasta toimitusajasta ilmoitetaan asiakkaalle tekstiviestitse tai soittamalla.

7. Palautusoikeus ja tilauksen peruutus (kuluttaja-asiakkaat)

Kuluttaja-asiakkailla on oikeus peruuttaa kauppa tuotteiden tai, mikäli tuotteet on toimitettu useassa erässä, samaan tilaukseen liittyvän viimeisen tavaraerän, vastaanottamisesta 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttaminen edellyttää ilmoitusta Lantmännen Agrolle. Kuluttajan tulee palauttaa peruuttamislomake tai muu yksiselitteinen peruuttamisilmoitus osoitteeseen:

Lantmännen Agro Oy

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Puh. 020 770 88 70 (ma-pe 9-16) 

Sähköposti: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Tuotteet on palautettava viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Tuotteet voi palauttaa alla olevaan osoitteeseen:

Lantmännen Agro Oy /Norra rehujen palautukset

Raisiontie 8

46400 KAIPIAINEN

Puh. 020 770 88 70 (ma-pe 9-16)

Sähköposti: asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Asiakkaan peruuttaessa sopimuksen hänelle palautetaan kaikki suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Palautus tehdään asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Asiakkaalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Asiakas on vastuussa tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Palautuksen edellytyksenä on, että tuote on samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa. Asiakas vastaa tuotteen arvon alentumisesta joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

8. Reklamaatiot ja väärän taikka virheellisen tuotteen palautus

Asiakkaan tulee viipymättä tilauksen vastaanotettuaan ja viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta tarkistaa tilauksen kunto ja tilatut tuotteet. Viallisesta tai virheellisestä tuotteesta tulee tehdä reklamaatio asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta:

Asiakaspalvelu: puhelin 020 770 88 70 (klo 9-16) tai sähköposti asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com

Reklamaation koskiessa kuljetuksessa syntynyttä vahinkoa, tulee reklamaation yhteyteen liittää kuva reklamaation kohteesta.

Lantmännen Agro Oy vastaa väärän taikka virheellisen tuotteen palautuskustannuksista.

Näitä ehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki näistä ehdoista tai verkkokaupan käytöstä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa, joiden tuomiovallan käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen noudattamiseen sitoutuessaan.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Vaihtoehtoisesti kuluttaja-asiakas voi käyttää valituksen tekemiseen Euroopan komission online dispute resolution -portaalia osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Valituksen yhteydessä tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteemme asiakaspalvelu.agro@lantmannen.com