Toggle Nav
Sis. ALV

Lantmännen Agro Oy ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen. LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÄMISTÄ.

KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä Lantmännen Agron verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa.

SISÄLLÖN PAIKKANSAPITÄVYYS

Tällä sivustolla annetut tiedot ja asiakirjat annetaan käyttäjien käyttöön "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta tai mitään kaupankäynnin kohteeksi soveltuvuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevaa takuuta. Lantmännen Agro tekee kaiken kohtuullisesti oletettavan voidakseen tarjota sivustollaan tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, mutta se ei kuitenkaan takaa millään tavalla tietojen todenperäisyyttä tai täydellisyyttä. Lantmännen Agro voi ajoittain lisätä, muuttaa, parantaa tai päivittää sivustolla olevia tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Lantmännen Agro ei ota mitään vastuuta mistään sivuston sisällön virheistä tai mistään pois jätetyistä tiedoista. Lantmännen Agro ei takaa, että verkkosivusto tai sitä ylläpitävät palvelimet eivät sisällä mitään haittaohjelmia tai muita haitallisia elementtejä.

RAJOITETTU KÄYTTÖOIKEUS JA TEKIJÄNOIKEUDET

Lantmännen Agro antaa sivuston käyttäjälle oikeuden tarkastella, kopioida, ladata ja tulostaa sivustolla olevia asiakirjoja seuraavin rajoituksin:

asiakirjoja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tiedonhaun yhteydessä, eikä asiakirjoja saa muokata.

Seuraavan tekijänoikeus- ja käyttöoikeusilmoituksen on näyttävä kaikissa asiakirjoissa:

"Copyright © 1997–2020 Lantmännen Agro Oy Kaikki oikeudet pidätetään."

TAVARAMERKIT

Lantmännen Agron tavaramerkkejä käytetään Lantmännen Agron tuotteiden ja palveluiden tunnisteina osoittamaan, kenen tuottamia kyseiset tuotteet ja palvelut ovat. Lantmännen Agroin tavaramerkkejä saa käyttää rehellisesti markkinointi- ja mainosmateriaaleissa sekä viitattaessa Lantmännen Agron tuotteisiin ja palveluihin (esimerkiksi lehtiartikkelissa) ilman Lantmännen Agron lupaa sillä edellytyksellä, että tavaramerkkejä käytetään normaalien tavaramerkkien käyttötapojen mukaisesti ja niiden omistaja ilmoitetaan selkeästi. Jos tavaramerkkejä halutaan käyttää jossakin muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siihen on hankittava Lantmännen Agron suostumus. Jos käyttäjä ei ole varma, tarvitaanko tiettyyn käyttöön Lantmännen Agron lupaa vai ei, käyttäjän tulee tarkistaa asia Lantmännen Agron.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE

Tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin, joita Lantmännen Agro ei hallinnoi. Lantmännen Agro ei kanna minkäänlaista vastuuta tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai mistään tällaisilla linkitetyillä sivustoilla olevista linkeistä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjien avuksi eivätkä ne tarkoita sitä, että Lantmännen Agro tukisi millään tavalla linkitetyn sivuston sisältöä tai palveluntarjoajaa. Lantmännen Agro ei ole missään tilanteessa vastuussa tälle sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai kyseisten kolmansien osa-puolten toimista.

MATERIAALIEN TOIMITTAMINEN

Lantmännen Agro ei tule lähettää tämän sivuston kautta mitään luottamuksellista tai omistusoikeuksien alaista tietoa. Käyttäjän tulee huomioida, että kaikkia sivuston kautta Lantmännen Agrolle lähetettyä materiaalia käsitellään ei-luottamuksellisina. Jos käyttäjä lähettää Lantmännen Agrolle tietoja tai materiaalia tämän sivuston kautta, käyttäjä antaa Lantmännen Agrolle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, kopioida, näyttää, suorittaa, muuntaa, siirtää ja jaella kyseisiä tietoja tai materiaalia sekä vapaan oikeuden käyttää mitä tahansa missä tahansa tarkoituksessa lähetettyjä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita. Lantmännen Agro ei kuitenkaan julkaise lähettäneen käyttäjän nimeä tai muutoin julkaise sitä tietoa, että käyttäjä on lähettänyt Lantmännen Agrolle sivuston kautta tietoja tai materiaalia, ellei: (a) Lantmännen Agro saa käyttäjältä oikeutta käyttäjän nimen käyttöön; (b) Lantmännen Agro ilmoita ensin käyttäjälle, että tämän sivuston tiettyyn osaan lähetetyt tiedot tai materiaali julkaistaan tai niitä käytetään muutoin käyttäjän nimen yhteydessä tai (c) laki edellyttää Lantmännen Agroa julkaisemaan käyttäjän nimen.

Tämän sivuston kautta ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tehdä varsinaista liiketoimintaa Lantmännen Agron kanssa, joten näitä käyttöoikeusehtoja sekä Lantmännen Agron verkkokaupasta ”Norra Horse” yleisten tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti tehtyjä tilauksia lukuun ottamatta mitään sivustolla tehtyjä toimia ei voida pitää minkäänlaisena sopimuksena Lantmännen Agron ja sivuston käyttäjän välillä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Käyttäjä käyttää tätä sivustoa omalla riskillään. Lantmännen Agro, sen tavaran- tai palveluntoimittajat tai mikään muu kolmas osapuoli, joka on osallistunut tämän verkkosivuston sisällön luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole missään olosuhteissa minkään lainsäädännön nojalla vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle osapuolelle koituneista välittömistä vahingoista, välillisistä vahingoista, erikoisvahingoista, seuraamuksen luonteisista korvauksista, oheisvahinkojen korvauksista, liitännäisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä.

Verkkosivustoilla oleva tieto saattaa sisältää esimerkiksi haittaohjelmia tai ohjelmavirheitä. Lantmännen Agro ei ole vastuussa mistään lähettämiensä tai vastaanottamiensa tietojen luvattomasta muuttamisesta, haittaohjelmista, ohjelmavirheistä eikä mistään niiden seurauksista.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näitä käyttöehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki näistä käyttöehdoista tai tämän sivuston käytöstä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa, joiden tuomiovallan käyttäjä hyväksyy näiden käyttöehtojen noudattamiseen sitoutuessaan.