Toggle Nav
Sis. ALV

Kivennäisten merkitys hevosen ruokinnassa - osa 2

Makrokivennäiset – tarve ja tarkoitus

Hevonen tarvitsee lukuisia eri kivennäis- ja hivenaineita. Suurimman osan päivittäisestä tarpeesta kattavat jokapäiväiset perusrehut, kuten heinä tai laidun. Kaikkia terveen hevosen vaatimia kivennäisiä ei kuitenkaan saada ilman erillistä lisää ja erillinen kivennäisvalmiste tai täysrehu kuuluvatkin lähes kaikkien hevosten ruokavalioon. Mihin nämä ravintoaineet vaikuttavat, mistä niitä saadaan ja paljonko niitä tarvitaan?

Kalsium

Tehtävät: Kalsium on fosforin ohella toinen hevosen tärkeimmistä kivennäisaineista. Kalsiumin tehtävinä ovat muun muassa muodostaa luuston kovuuteen vaikuttavaa kalsiumhydroksiapatiittia ja lähes kaikki elimistön kalsium onkin varastoitunut luustoon. Näin ollen kalsiumin väärä annosmäärä aiheuttaa tavallisimmin luustoon liittyviä oireita. Luuston lisäksi kalsium osallistuu moniin muihinkin elimistön toimintoihin, kuten lihasten supistumiseen, hermoston toimintaan ja monien entsyymien sekä hormonien toimintaan.

Tarve: Kalsiumin tarve vaihtelee sekä hevosen iän että käyttötarkoituksen mukaan. Kohtalaista työtä tekevän, 550 kiloisen hevosen päivittäinen kalsiumin tarve on noin 38 g/pvä (Artturi, ruokintasuositukset). Kaikki ravinnosta saatava kalsium ei imeydy vaan imeytymistehokkuuteen vaikuttaa mm. muu ruokinta, kuten kauran kuoriosan ja vehnäleseen sisältämä fytiinihappo, millä on imeytymistä heikentävä vaikutus. Kalsiumin määrän on oltava oikeassa suhteessa fosforiin nähden. Sekä kalsiumin että fosforin puutosoireina voivat olla luuston pehmeneminen, kasvuhäiriöt, nuorilla hevosilla kasvun heikkeneminen, lihasten toimintahäiriöt, krampit.

Hyviä kalsiumin lähteitä: sinimailanen, ruokintakalkki, kivennäisvalmisteet

Fosfori

Tehtävät: Fosfori muodostaa kalsiumin parina luuston kovuuteen vaikuttavaa kalsiumhydroksiapatiittia. Kuten kalsiumista, myös fosforista suurin osa on varastoituneena luustoon. Luuston lisäksi fosforia tarvitaan lukuisiin muihinkin tehtäviin, kuten energia-aineenvaihduntaan ja hermoston sekä lihasten toimintaan.

Tarve: Fosfori imeytyy pääosin hevosen paksusuolesta, missä sen imeytyminen ei ole kovin tehokasta. Näin ollen läheskään kaikki ravinnosta saatu fosfori ei päädy hevosen käyttöön, mikä pienentää sen yliannostuksen riskiä. Keskimäärin kohtuullista työtä tekevä 550 kiloinen tarvitsee fosforia 23g/pvä (Artturi, ruokintasuositukset). Liian suuri määrä fosforia suhteessa kalsiumiin voi aiheuttaa kalkin siirtymistä luustosta verenkiertoon.

Hyviä fosforin lähteitä: viljat, kivennäisvalmisteet

Norra Primassa Ca:P -suhde on 5,3. Prima tasapainottaa erinomaisesti ruokinnan kalsiumin ja fosforin välistä suhdetta kun ruokinnassa käytetään kauraa tai muuta fosforipitoista viljaa.

Natrium ja kloori

Tehtävät: Natrium ja kloori esiintyvät hevosen ruokinnassa tavallisesti yhdessä natriumkloridina, eli tutummin ruokasuolana. Sekä natrium että kloori osallistuvat hermoimpulssien kuljettamiseen, joten ne vaikuttavat myös lihaksiston toimintaan. Muita tärkeimpiä tehtäviä natriumilla ja kloorilla on mm. elimistön nestetasapainon säätely. Suolan lisääminen ruokintaan saattaa toimia myös ”mausteena” ja lisätä hevosen syöntiä.

Tarve: Natrium ja kloori ovat suoloja, joita hevonen menettää mm. hikoillessaan. Mitä kuumempi keli tai rasittavampi työ, sitä enemmän suoloja menetetään ja sitä enemmän niitä tarvitaan. Hyvin kuumassa ja kovassa treenissä hevonen voi hikoilla hyvinkin runsaasti, jolloin myös näitä suoloja voidaan menettää jopa lähemmäs 100 grammaa tunnissa. Tavallinen ylläpitotarve hevosella on noin 20-30 grammaa päivässä ja tarve kasvaa rasituksen, lämpötilan ja mm. maidontuotannon myötä.

Hyviä natriumin ja kloorin lähteitä: Suolakivi, ruokasuola, erilliset elektrolyyttivalmisteet, usein myös kivennäisvalmisteet.

Norra Sankari ja Pikku Sankari ovat täysrehuja, jotka sisältävät kaikki hevosen tarvitsemat vitamiinit ja kivennäiset. Omena-aromin ohella niiden sisältämä 0,5 % natriumia/kilo varmistaa rehujen erinomaisen maittavuuden.

Magnesium

Tehtävät: Kuten kalsium ja fosfori, myös magnesium on suurilta osin varastoituneena luustoon. Yhdessä kalsiumin kanssa magnesium osallistuu myös hermoston ja lihasten toimintaan sekä hermoimpulssien siirtoon. Lisäksi magnesium vaikuttaa valkuaisainesynteesiin ja energiantuotantoon liittyvien entsyymien reaktioihin.

Tarve: Kohtalaista työtä tekevän, 550 kiloisen hevosen päivittäinen magnesiumin tarve on noin 13 grammaa ja kalsiumin ja magnesiumin välisen suhdeluvun tulisi olla noin 2,5/1. Kuten natriumin, kloorin ja monien muidenkin ravintoaineiden kohdalla hevosen käyttötarkoitus vaikuttaa tarpeeseen. Koska magnesiumilla on roolinsa sekä valkuaisainesynteesissä että energiantuotannossa, joten sekä muun ruokinnan valkuaispitoisuus että hevosen rasituksen taso nostavat myös magnesiumin tarvetta.

Hyviä magnesiumin lähteitä: sinimailanen, melassileike, kivennäisvalmisteet

Koska melassileikkeellä on monia hevosenruoansulatukselle edullisia vaikutuksia, sisältävät monet Norran rehut myös vähäsokerista melassileikettä!

Kalium

Tehtävät: Kalium on natriumin ja kloorin ohella hevosen tärkeimpiä elektrolyyttejä. Kuten natriumkloridia, myös kaliumia tarvitaan elimistön nestetasapainon säätelyyn, lihassolujen toimintaan ja hermoimpulssien kuljetukseen. Kaliumin puutos näkyykin tavallisimmin lihasten toiminnan häiriöinä, kuten vapinana ja lihasten heikkoutena.

Tarve: Kuten muitakin elektrolyyttejä, myös kaliumin määrä kasvaa merkittävästi hevosen hikoilun määrän kasvaessa. Kaliumin kohdalla hien mukana ei kuitenkaan erity läheskään natriumia vastaava määriä vaan menetys on 3-4 grammaa/litra. Tavallisesti kaliumin tarve hevosella on noin 20-30 grammaa. Koska kalium vaikuttaa lihasten toimintaan ja nestetasapainon säätelyyn yhdessä natriumin kanssa, nousee myös kaliumin tarve natriumin saannin kasvaessa.

Hyviä kaliumin lähteitä: Kasviperäiset rehut kuten kuiva heinä, esikuivattu säilöheinä ja laidun ovat hyviä kaliumin lähteitä ja perusruokinta riittää usein hevoselle hyvin. Kohonneessa tarpeessa kaliumin saantia voidaan lisätä erillisillä elektrolyytti- tai kivennäisvalmisteilla, melassilla tai melassileikkeellä.

 

Katri Virtanen

hevosten ruokinnan asiantuntija, MMM