Toggle Nav
Sis. ALV

Laidunkauden kynnyksellä

Laidunruoho on hevoselle kaikkein luontaisinta ravintoa ja laumassa laiduntaminen sille lajityypillisin tapa olla ja elää. Laiduntamisella onkin monia hyviä puolia hevosen, ja toisinaan myös hevosenomistajan, fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.

Ennen laitumelle laskua hevonen on syytä totuttaa tuoreeseen ruohoon kuten mihin tahansa uuteen rehuun ja varmistaa laidunkauden onnistuminen laskemalla laitumen riittävä määrä, mahdollisuus tarjota sääsuoja, tarkistaa toimiva vesihuolto ja suunnitella täydennysruokinnan järjestäminen tarpeen mukaan.

Laitumen laatu ja määrä

Laidunruoho on rehuna hevoselle erittäin maittavaa ja hyvin sulavaa ja erityisesti alkukesästä se on ravintoainekoostumukseltaan rikasta. Laitumen maittavuuteen ja kestävyyteen sekä tallauksen että kuivuuden suhteen voidaan vaikuttaa lajikevalinnalla. Luken tekemän tutkimuksen mukaan maittavimmiksi lajikkeiksi hevosten mielestä osoittautuivat ruokonata-niittynurmikka -seos, timotei sekä nurminata (Särkijärvi 2013, InnoEquine). Alkukesällä ruoho kasvaa nopeasti ja pienempikin ala riittää tarjoamaan hevoselle riittävän määrän rehua. Kesän edetessä kasvu hidastuu ja tilan tarve hevosta kohden kasvaa. Tavallisimmin laidunkausi päästään aloittamaan touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin noin 0,25 hehtaaria on jo riittävä määrä laidunalaa per hevonen, mutta tarve tuplaantuu laidunkauden loppuun mennessä.

Koska nurmessa kuiva-ainetta on vain vähän, tarvitaan sitä määrällisesti huomattavasti kuivempia rehuja enemmän, jotta hevonen saa täytettyä päivittäisen tarpeensa. Tuoreessa ruohossa vettä on noin 80 % painosta, kun taas sisäruokintakauden säilöheinässä veden osuus voi olla esimerkiksi 35 %. Tämä tarkoittaa sitä, että saadakseen saman määrän kuiva-ainetta laidunruohosta, kuin 10 kilosta säilöheinää, hevosen tulisi syödä 32,5 kiloa ruohoa päivässä. Jos laidun kasvaa hyvin, syö hevonen helposti tarvitsemansa määrän.

Laidunten kunto voi myös vaihdella reilusti riippuen maaperästä, lannoituksesta ja kunnostuksesta. Mitä köyhempi laidun, sitä enemmän tilaa tarvitaan. Jos laidunalaa on niukasti tai laitumet ovat laadultaan erilaisia, on suositeltavaa varata parhaat laitumet siitostammoille ja varsoille. Hevoset ja ponit, joilla kesäkuntoon 2019 -projekti on pahasti pettänyt, tai jotka ovat muuten hyvin taipuvaisia keräämään ylipainoa, voivat ottaa käyttöönsä jo osittain syödyt tai muuten köyhemmät laitumet.

Ruokinnan täydentäminen laidunkauden aikana

Laidunruoho sisältää lähes kaikki hevosen tarvitsemat ravintoaineet, mutta kivennäistäydennys on hyvä tarjota koko kesän ajan. Kalsium, natrium, kupari ja sinkki ovat hevoselle tärkeitä kivennäisaineita, joita laidunruohossa on tavallisesti liian vähän. Viime vuosien aikana maaperän fosfori- ja seleenimäärät ovat olleet melko matalia, joten myös niiden riittävä saanti on hyvä varmistaa erillisellä kivennäisruokinnalla. Norra Prima on maittava kivennäinen, joka tarjoaa kaikki kivennäis- ja hivenaineet myös laidunkaudella. Kivennäisten lisäksi erillinen suolakivi on tarpeen.

Jos laidunta on riittävästi tarjolla, ei hevonen tarvitse juuri muuta ruokintaa. Jos kyseessä on osalaidunnus, laidunalaa on niukasti tai laidun on jo köyhempää, voi muullekin lisäruokinnalle olla tarvetta. Erityisesti laidunkauden lopulla, kun laidunruohon määrä ja laatu erityisesti sulavuuden ja valkuaisen suhteen heikkenevät, on hyvä varmistaa ruokinnan riittävyys joko erillisellä väkirehuruokinnalla ja/tai tuomalla laitumelle lisäheinää.

Lisäksi vettä ja suojaa

Hevosen koko ja hikoilun määrä vaikuttavat päivittäiseen veden tarpeeseen, mutta myös lämpötilalla on suuri merkitys. Vaikka ruohossa on hyvin matala kuiva-ainepitoisuus ja näin ollen runsaasti vettä, on puhtaan juomaveden tarve laitumellakin hyvin suuri. Normaalikokoinen hevonen tarvitsee noin 20-25 litraa vettä vuorokaudessa, kun sen rasitus ei ole suurta, mutta kymmenen asteen lämpötilan nousu ja rasituksen kautta lisääntynyt hikoilu voivat nostaa tarvetta useampia kymmeniä litroja päivittäin. Myös siitostammoilla veden tarve nousee hyvin korkealle, sillä niiden tuottama maito on suurilta osin vettä.

Kesä Suomessa voi sisältää kaikkea mahdollista raekuuroista koviin helteisiin. Lisäksi kesäkautta viihdyttävät paarmat, hyttyset, mäkäräiset ja muut hevosia kiusaavat ötökät. Avoin, tasainen laidun ei tarjoa hevoselle juuri minkäänlaista mahdollisuutta suojautua huonoilta sääolosuhteilta, joista auringonpaahde ja kova helle ovat hevoselle usein kiusallisempia kuin kolea kesäsää.

Laitumella olisikin syytä olla jonkinlainen suoja, kuten tiheämpi puusto tai suojaava rakennus, mihin hevosilla on mahdollisuus hakeutua varjoon tai halutessaan suojaan kovimmilta myös sateilta. Jos laidun sijaitsee tallirakennuksen välittömässä läheisyydessä, ei laitumelle vaadita erillistä suojaa, mikäli hevoset voidaan tarvittaessa siirtää suojaan tallirakennukseen.

 

LAIDUNKAUDEN HIGH FIVE:

  • Kunnosta laidun – säännöllinen uusiminen ja lannoitus
  • Riittävä laidunala – lohkominen tarpeen mukaan
  • Toimiva vesihuolto – veden kulutus voi olla jopa 80 litraa/hevonen/päivä
  • Säänsuoja – hevoselle mahdollisuus suojautua kovalta helteeltä tai pitkään jatkuvalta kolealta sateelta
  • Ruokinnan täydennys – kivennäisruokinta koko kesän, laidunkauden lopulla lisäruokinta tarpeen mukaan

Täydennä hevosen ruokinta laidunkaudella Norra Prima Kivennäisellä.