Toggle Nav
Sis. ALV

Näin arvioit hevosen kuntoluokan

Kevään koittaessa moni tuskailee joka puolella leijuvan ja kassikaupalla irtoavan hevosen talvikarvan parissa. Karvakasojen alta voi paljastua hieman oletettua pyylevämpi pullukka, mikäli muhkea olomuoto ei ollutkaan pelkän tuuhean turkin syytä. Vaihtoehtoisesti karvan alta voi paljastua jonkin verran lihasköyhä tai muuten turhan hoikkaan kuntoon päässyt nelijalkainen. Miten hevosen kuntoluokkaa sitten voidaan arvioida ja miten hevosta voidaan lähteä kunnostamaan?

Kuntoluokan arviointi

Hevosen rodusta ja rakenteesta riippuen painon ja muiden mittojen käyttö on hyvä työkalu yksittäisen hevosen seurantaan, mutta laajemmassa vertailussa niiden käyttö voi olla haastavaa. Silmämääräisesti tehty kuntoluokan arviointi voi tällöin olla toimivampi vaihtoehto.

Hevosen kuntoluokan arvioinnissa yleisimmin käytössä on Hennekenin lihavuuskuntoa kuvaava asteikko, missä hevonen arvioidaan asteikolla 1-9. Muita käytössä olevia asteikkoja hevosella ovat eurooppalainen kuntoluokitus, missä arviointi tehdään asteikolla 1-7 ja kolmantena arviointitaulukko asteikolla 1-5. Tässä tekstissä käsitellään lähinnä yleisintä Hennekenin asteikkoa (Taulukko 1) . Arviointi tehdään sekä silmämääräisesti, että käsin hevosta tunnustelemalla. Arviointikohtina ovat hevosen kylkiluut, säkä, selkä, häntä ja kupeiden alue. Nämä ovat hevosella tyypillisiä kehon alueita, joihin rasva kerääntyy. Myös niskan alueella kertynyt rasva on hyvä ottaa huomioon, sillä se voi antaa viitteitä mahdollisesta metabolisesta oireyhtymästä. Hyvässä kuntoluokassa olevalla hevosella kylkiluut eivät juuri näy, mutta tuntuvat käsin tunnusteltaessa heti ihon alla. Mitä matalampi kuntoluokka, sitä selkeämmin arvioitavilla alueilla luut ovat näkyvissä ja vastaavasti mitä korkeampi luokka, sitä pyöreämmiksi ja rasvan peittämiksi nämä kohdat muodostuvat.

Taulukko 1. Henneken lihavuuskuntoluokitus (Suomen Hevostietokeskus)

Mikä on oikea energiamäärä?

Luonnonvarakeskuksen ylläpitämistä ruokintasuosituksista voi selvittää eri tyyppisten hevosten ravintoaineiden tarpeen. Jotta ruokinta voidaan suunnitella täyttämään nämä tarpeet, tulee hevosen merkittävimmän ravinnon eli karkearehun sisältämien ravintoaineiden määrä tietää. Norra Menu – ruokintalaskurilla voit tarkistaa oman hevosesi ruokinnan koostumuksen ja suunnitella tarpeen mukaisen ruokinnan, olipa tarkoituksenasi joko lihottaa, laihduttaa tai pitää hevosesi hyvää kuntoluokkaa yllä.

Toisinaan tilanne on myös sellainen, että vaikka laskennallinen energiamäärä ei ylitä hevosen kulutusta, voi joku hevonen silti tällaisella ruokinnalla olla selvästi liian lihava. Hevoset voivatkin reagoida hyvinkin yksilöllisesti siihen, mikä on niille sopiva päivittäinen energian määrä. Lisäksi hevosen ikä, koko, rotu ja käyttötarkoitus ja pito-olosuhteet vaikuttavat tarpeeseen. Nuori hevonen tarvitsee enemmän energiaa kasvuunsa, siitostamma maidontuotantoon ja iäkäs hevonen lihastensa ylläpitoon ja pihatossa hevonen tavallisesti kuluttaa enemmän kuin karsinatallissa asuva kaverinsa. Näiden tekijöiden summana vaihtelu energiantarpeessa voikin vaihdella jopa joitain kymmeniä prosentteja suuntaan tai toiseen.

Näin ollen pelkästään energiamääriä laskemalla voidaan mennä metsään ja tuloksena on pullea rantapallo tai silakkamainen kuikelo. Jokaisen hevosen omaa tarvetta onkin paras määritellä katsomalla ja seuraamalla hevosta itseään ja siinä tapahtuvia muutoksia ruokavalion muuttuessa ja tässä kuntoluokitus on oiva työkalu.

Mitä tehdä, jos joulukiloja on vielä vappunakin?

Mikäli hevonen kuuluu siihen ryhmään, joka ei pudota kaikkia ylimääräisiä senttejään talvikarvan myötä, on hyvä miettiä mitä ruokinnallisia muutoksia tulisi tehdä. Tärkeää on selvittää heinäanalyysin avulla, mitä heinä todella sisältää ja tämän jälkeen laskea päivittäinen energiamäärä, minkä hevonen ravinnostaan saa. Kun ruokinnan koostumus tiedetään, voidaan lähteä laskemaan uudenlaista ruokintaa, missä energiamäärää supistetaan hieman. Kuten ihmistenkin ravitsemuksessa - nopeat kaalisoppadieetit eivät tee hyvää lopputulosta, tulee hevostenkin ruokinnassa tehdä muutokset hallitusti ilman terveydelle haitallisia kitukuureja. Jos energiavaje on liian raju, on erityisesti lihavalla hevosella riskinä sairastua hyperlipidemiaan, minkä taustalla on hevosen yritys paikata liian suurta energiavajetta vapauttamalla kehonsa varastorasvoja verenkiertoonsa. Tämän seurauksena maksa kuormittuu rajusti ja voi jopa vaurioitua.

Energiarajoitukset toteutetaan siis rauhallisesti ja pitkällä aikavälillä hevosen ulkomuotoa seuraillen. Ensisijaisesti on usein paras ratkaisu vähentää energiaa hevosen väkirehuista ja vasta sitten tarvittaessa säännöstellä karkearehujen määrää. Dieetilläkään kivennäisistä ja vitamiineista ei voi tinkiä, vaan niitä on oltava aina riittävästi saatavilla. Syöttämällä Norra Primaa yhdessä karkearehun kanssa voit varmistaa, että niukemmallakin ruokinnalla hevosesi saa kaikki sille elintärkeät kivennäis- ja hivenaineet.

Entäpä jos kiloja kaivataan lisää?

Toisinaan talvikarvan alta voi paljastua myös toisenlainen yllätys ja hevonen onkin päässyt talven aikana laihtumaan liiaksi ja menettämään lihaksiaan. Kuten lihavan hevosen laihdutuksessa, myös laihan hevosen lihotuksessa on ruokinnan muutokset syytä tehdä rauhallisesti. Tässäkin tapauksessa hyvä aloitus on selvittää sen hetkisen ruokinnan koostumus aloittamalla heinän tai muun karkearehun analysoinnista. Kun tiedetään laskennallinen päivittäinen ruokinnan koostumus, voidaan sen määrää lähteä kasvattamaan.

Saamastaan energiasta hevonen täyttää ensin oman ns. ylläpitoenergian tarpeensa, mikä tarkoittaa sitä energiamäärää, mikä hevosella menee muun muassa omien elintoimintojensa ylläpitoon. Kun halutaan, että hevonen kerää lisää massaa nykyisestä kunnostaan, tulee sen saada tätä suurempi määrä energiaa ravintonsa kautta. Karkearehun määrän lisääminen on lähtökohtaisesti kaikkein hevosystävällisin tapa, mutta jossain vaiheessa määrää ei ole enää järkevä lisätä tai heinä voi olla sulavuudeltaan tai muuten laadultaan sen verran heikkoa, ettei sillä saada ravintoaineiden määrää nostettua riittävästi. Tällöin täydennetään ruokintaa erilaisilla väkirehuilla. Tavallisin ruokintamuoto meillä on yhä heinän, kauran ja kivennäisten yhdistelmä. Näistä kaura sisältää runsaasti energiaa tärkkelyksen ja osittain rasvankin muodossa ja sitä lisäämällä saadaan ruokinnan energiamäärää nostettua tehokkaasti. Tarvittaessa energialisää voidaan ruokintaan tuoda myös rasvalisillä, jolloin voidaan välttää tärkkelyksen liian suurta määrää ruokinnassa.

Jos käytössä on muut väkirehut kuin kaura, voidaan rehujen tuoteselostetietoja hyödyntämällä laskea hyvinkin tarkasti kaikkien ravintoaineiden saanti. Teollisista väkirehuista löytyy myös erinomaisia vaihtoehtoja niille hevosille, joille kaura tai yleisesti tärkkelys ja sokerit eivät sovellu. Norra Optimal on ruoansulatuskanavaa ajatellen erittäin hellä rehu ja sillä saadaan myös lisättyä ruokintaan hyvin sulavaa valkuaista lihaksiston rakennusaineeksi ja samalla nostettua energiamääriä pitämällä tärkkelyksen ja sokerin osuudet matalalla. Mikäli valkuaista ruokinnassa on karkearehujen kautta jo runsaasti, voi ruokintaa koostaa joko Norra Pikku Sankarilla tai suurempia energiamääriä tarvittaessa isompien tyttöjen ja poikien Norra Sankarilla.

Pelkästään energiamäärää ei ole syytä jäädä tuijottamaan, vaan myös ruokinnan sulavan raakavalkuaisen riittävä määrä on varmistettava erityisesti lihasköyhillä hevosilla tai niillä hevosilla, joita treenataan aktiivisesti. Lihasten kasvu vaatii paitsi energiaa, myös laadukkaita aminohappoja ja toisen puuttuessa toinenkin menee jossain määrin hukkaan. Mikäli karkearehun sulavan raakavalkuaisen määrä on riittämätön, on aminohappoja tultava ruokintaan jotain toista kautta. Täysrehut sisältävät tavallisesti kaikki hevosen tarvitsemat aminohapot, mutta heinä-kaura -ruokinnalla valkuaista voidaan joutua täydentämään muilla tiivisteillä. Norran rehuvalikoimasta Pure Protein on soijapohjaisia valkuaistiivisteitä ekologisempi, rypsipohjainen rehu, mikä sisältää kaikki välttämättömät aminohapot mitä hevosesi tarvitsee.

Tutustu maksuttomaan Norra Menu -ruokintalaskuriin, jolla voit suunnitella hevosellesi yksilöllisen ruokinnan ja näet myös Norran hevosrehujen ravintoainekoostumukseen.

 

Katri Virtanen
Hevosten ruokinnan asiantuntija, MMM