Toggle Nav
Sis. ALV:n

Kalsiumin ja fosforin saanti tasapainoon

Kalsiumin ja fosforin saanti tasapainoon oikealla kivennäisrehulla 

Kivennäisrehun tärkeä tehtävä on tasapainottaa ruokinnan kalsiumin ja fosforin suhde oikeaksi. Epätasapaino ruokinnassa vaikuttaa kalsiumin ja fosforin saannin lisäksi myös muiden kivennäis- ja hivenaineiden imeytyvyyteen ja hyväksikäyttöön. Lue, miten Norra Prima ja uusi Norra Perfect P täydentävät hevosen ruokintaa optimoiden kalsiumin ja fosforin suhdetta ruokintatyypistä riippuen.

Kivennäispitoisuudet heinässä vaihtelevat 

Kivennäisrehua valitessa pitää huomioida perusrehuista tulevat kivennäiset ja hivenaineet. Heinä muodostaa ison osan rehustuksesta ja heinäanalyysi on hyvä apu ruokinnan suunnittelussa. Heinän kivennäisten ja hivenaineiden määrään vaikuttavat mm. kasvilajit, korjuuaika, lannoitus ja maaperä. Nuorena korjattu heinä on lehtevämpää ja myöhemmin kasvukaudella kasvin korren osuus lisääntyy, mikä vaikuttaa myös kasvin kivennäispitoisuuksiin. Lannoituksella ja maaperän kalkituksella voidaan vaikuttaa kasvin ravinteiden saantiin ja se näkyy myös kivennäisten ja hivenaineiden määrässä. Seleenipitoisuus on heinässä käytännössä olematon, jos kasvustoa ei ole joka vuosi lannoitettu seleenipitoisella lannoitteella. 

Fosforipitoinen Norra Perfect P vai kalsiumrikas Norra Prima?

Fosforipitoinen kivennäisvaihtoehto Norra Perfect P 

Täysikasvuisella hevosella kalsiumin ja fosforin tavoitesuhde on 1,4:1 - 1,6:1. Kevyemmässä käytössä olevien hevosten rehuannos muodostuu pääosin heinästä, väkirehujen määrän ollessa pieni. Usein tämän tyyppisessä ruokinnassa tarvitaan lisäksi kivennäisrehua, josta saa ruokintaan lisää fosforia, mutta kalsiumin määrä pysyy maltillisena. Rehustukseen mahdollisesti lisättävät melassileike ja sinimailanen ovat myös kalsiumpitoisia rehuja, mikä vähentää kivennäisrehusta tulevan kalsiumin tarvetta.  
Norra Perfect P on uusi rakeinen kivennäisrehu, joka on suunniteltu täydentämään pääasiassa heinään tai säilöheinään pohjautuvaa ruokintaa. Norra Perfect P:n kalsiumin ja fosforin suhde on 2,1:1 ja se täydentää fosforin saantia tilanteissa, joissa fosforin saanti muista rehuista, kuten kaurasta, on vähäistä. Norra Perfect P on erinomainen täydentäjä myös ruokintoihin, joissa kivennäisten saanti täysrehusta jää matalaksi pienestä täysrehujen käyttömäärästä johtuen. 

Kalsiumrikas Norra Prima

Kauran käyttö ruokinnassa lisää hevosen fosforin saantia. Jos ruokinnassa käytetään kauraa täydentämään hevosen energiansaantia, tarvitaan usein kalsiumpitoinen kivennäinen tasapainottamaan kivennäisten suhde. Norra Prima soveltuu erinomaisesti tasapainottamaan kauraa sisältävään ruokintaa. Sen kalsiumin ja fosforin suhde on 5,3:1. 
Riittävä kalsiuminsaanti on tärkeää varmistaa erityisesti kasvavilla varsoilla, siitostammoilla tiineyden loppuvaiheessa ja imetysaikana. Näille hevosryhmille sopii yleensä paremmin kalsiumrikas kivennäinen Norra Prima.  

 

Teksti: Satu Yrjänen
Rehujen kehityspäällikkö
Norra / Lantmännen Agro